Pozvánka zasedání zastupitelstva kraje

zasedání zastupitelstva kraje č. 05/2019, které se bude konat dne 10. 9. 2019 v 10:00 hod. v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava