Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce

které se bude konat dne 10. listopadu 2021 od 18,00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu č.p.97.