Pozvánka na zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec

které se bude konat ve středu 19.12.2018  od 18.00 hod.  ve velké zasedací síni obecního úřadu.