Pozvánka na zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec

které se bude konat dne 12.12. 2022 od 17.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu č.p. 97