Pozvánka na zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec

které se bude konat dne  15.06. 2022  od 17,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu č.p. 97