Pozvánka na zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec

které se bude konat ve středu 14. 08. 2019 od 18.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu