Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje

Zasedání zastupitelstva kraje č. 8/2018, které se bude konat dne 11. 12. 2018 v 10:00 hod. v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava.