Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje

zasedání zastupitelstva kraje č. 08/2021, které se bude konat dne 14. 12. 2021 v 10:00 hod. v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava.