Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje

které se bude konat dne 22. 12. 2020 v 10:00 hod. v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava.