Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje

zasedání zastupitelstva kraje č. 06/2019, které se bude konat dne 5. 11. 2019 v 10:00 hod. v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava.