Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje

dne 26. 3. 2024 v 10:00 hod. v sídle Kraje Vysočina