Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje

dne 6. 2. 2024 v 10:00 hod. v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava.