Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje

zasedání zastupitelstva kraje č. 05/2023, které se bude konat dne 12. 9. 2023 v 10:00 hod. v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava.