Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje

zasedání zastupitelstva kraje č. 04/2022, které se bude konat dne 14. 6. 2022 v 10:00 hod. v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava.