Pozvánka na zasedání zastupitelstva

na zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se bude konat ve středu dne 6. září 2023 od 18, 00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu č.p. 97.
Program:

  • Zahájení, schválení programu jednání, schválení zapisovatele a ověřovatelů
  • Hospodaření obce za období 06-08/23
  • Rozpočtové opatření č. 4
  • Nájem nebyt. prostor č.p. 97
  • Prodloužení nájmu byt č. 3 , č.p. 19
  • Nájem části poz. č. parc. 1907 v k. ú. Rozsochatec
  • Aktualizace pasportu MK
  • Závěr