Pozvánka na ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce Rozsochatec

které se bude konat dne 19.10. 2022 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu č.p. 97