Pozvánka na školení předsedů, místopředsedů a zapisovatelů

okrskových volebních komisí pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se budou konat ve dnech 8. a 9. října 2021.