Pozvánka na první zasedání okrskové volební komise.