Pozvánka na první zasedání okrskové volební komise pro volby prezidenta České republiky.