Pozvánka ma zasedání zastupitelstva kraje

č. 07/2020, které se bude konat dne 1. 12. 2020 v 10:00 hod. v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava.