Pozvánka

na školení předsedů, místopředsedů a zapisovatelů okrskových volebních komisí pro volby do Evropského parlamentu, které se budou konat ve dnech 7. a 8. června 2024. Školení se uskuteční dne 20. května 2024 od 13.00 hodin ve velkém sálu Kulturního domu Ostrov, Havlíčkův Brod, Na Ostrově 28