Pozvánka

zasedání zastupitelstva kraje č. 03/2019, které se bude konat dne 14. 5. 2019 v 10:00 hod. v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava.