Pozvánka na veřejné zasedání

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se bude konat ve čtvrtek 30.1.2014 od 18.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu.

 • Zahájení, kontrola plnění usnesení,schválení programu jednání, schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
 • Žádost o dotaci z POV Kraje Vysočina.
 • Žádost o dotaci na vybavení zahrady MŚ – MMR.
 • Žádost o příspěvek na činnost ZO ČSŽ v Rozsochatci.
 • Odměna za výkon funkce – starosta.
 • Odměna za výkon funkce - místostarosta.
 • Aktualizace strategického rozvojového plánu.
 • Dodatek ke smlouvě STAVAK spol.s.r.o.
 • Dodatek ke smlouvě – AZ stavební Heřmanův Městec.
 • Smlouva s AZ stavební Heřmanův Městec – dodávka rozvaděčů.
 • Směrnice o postupu obce při financování voleb