Posuzování vlivů na životní prostředí

podle zákona č. 100/2001 Sb., ve zněnípozdějších předpisů – zveřejnění návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů koncepcena životní prostředí