Posouzení vlivu

Posouzení vlivu na živtní prostředí včetně jeho vyhodnocení