Poč_čl_VK

Stanovení minimálního počtu členů volební komise