OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

místní úpravy provozu na silnici č. III/3468 v obci Rozsochatec. Úprava spočívá v instalaci svislého
dopravního značení č. B17 „Zákaz vjezdu vozidel nebo souprav, jejichž délka přesahuje vyznačenou
mez“ (13 m), viz. grafická příloha.
velikost dopravního značení: základní rozměrová řada
důvod: nedostatečná vzdálenost železničního přejezdu od křižovatky silnic. II/344 a III/3468