Oznámení veřejnou vyhláškou

opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu. Přechodná úpravu provozu na silnicích č. III/34410, III/34413, III/3441, III/03424 a II/344 a dotčených místních komunikacích v místě uzavírky v obci Kojetín a na objízdné trase.