Oznámení veřejnou vyhláškou

uzavírka provozu na části silnice III/34410 v obci Kojetín, cca v km 3,830-4,090, v úseku od křižovatky se silnicí III/34413 (u č.p. 60) po č.p. 63, v termínu od 17.6.2023 do 30.6.2023, z důvodu realizace stavebních prací v rámci stavební akce