Oznámení veřejnou vyhláškou

stanovení přechodné úpravy provozu, včetně situačního návrhu a stanoviska Policie ČR.