Oznámení veřejnou vyhláškou

stanovení přechodné úpravy provozu. „Oprava žel. přejezdu P5264 v místě křížení se sil. II/344 Rozsochatec", v termínu: od 20.07.2022 06:00 hodin do 29.07.2022 18:00 hodin.