OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu stanovuje: přechodnou úpravu provozu na silnici č. III/34413 v obci Rozsochatec.