Oznámení veřejnou vyhláškou

opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu. Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Havlíčkův Brod, a to na vybraných silnicích II. a III. tříd a místních komunikacích v místě uzavírky a na objízdné trase, dle grafické přílohy, která je nedílnou součástí tohoto stanovení (DIO).