Oznámení veřejnou vyhláškou

přechodnou úpravu provozu na silnici č. III/34410, III/34413, III/3441, II/344, II/351 a dotčených místních komunikacích v obci Kojetín a na objízdné trase, dle grafické přílohy, která je nedílnou součástí tohoto stanovení (DIO)