Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu a rozpočtových opatření

Obec Rozsochatec oznamuje v návaznosti na zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, že schválený rozpočet na rok 2017 a schválená rozpočtová opatření jsou zveřejněna na internetových stránkách Obce Rozsochatec ve složce rozpočty. Do listinné podoby dokumentu je možné nahlédnout v provozní době kanceláře obecního úřadu.