Oznámení o zahájení částečné aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ)

zahájení aktualizace BPEJ na části katastrálního území Rozsochatec.