Oznámení o konání veřejného projednání návrhu

Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.