Oznámení o době a místě konání voleb

o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce Rozsochatec podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů.