Oznámení o době a místě konání volby prezidenta České republiky

Volba prezidenta České republiky se uskuteční v pátek dne 13. ledna 2023 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 14. ledna 2023 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Místem konání voleb ve volebním okrsku č 1. je volební místnost : Obecní úřad Rozsochatec č.p. 97 pro voliče podle kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v obci Rozsochatec a místní části obce Jahodov