OZNÁMENÍ hejtmana Kraje Vysočina

ze dne 5. 5. 2020 o konci období déle trvajícího nadměrného sucha.