Oznámení BPEJ

Oznámení o zahájení částečné aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek