Oznámení

o dokončení katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí.