Obecně závazná vyhláška obce Rozsochatec č. 03/2021

o stanovení obecního systému odpadového hospodářství