Obecně závazná vyhláška obce Rozsochatec č. 01/2017