Obecně závazná vyhláška obce Rozsochatec č. 01/2021

o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství