Obecně závazná vyhláška

Zastupitelstvo obce Rozsochatec Obecně závazná vyhláška obce Rozsochatec č. 02/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.