Návrh závěrečného účtu za rok 2018

příjmy, výdaje, financování, majetek, zúčtovací vztahy, účty a fondy, transféry.