Návrh závěrečného účtu 2019

Hospodaření příspěvkové organizace zřízené obcí - návrh závěrečného účtu 2019. Základní škola a mateřská škola Rozsochatec.