Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Rozsochatec

Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Rozsochatec na rok 2024 a návrh střednědobého rozpočtového výhledu na roky 2025-2026