Návrh rozpočtu Obce Rozsochatec na rok 2015

V souladu s § 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění zveřejňujeme k návrhům a připomínká tento dokument.

Datum zveřejnění: 24.11.2014
Datum sejmutí: 10.12.2014

V tomto období mohou občané písemně uplatnit své připomínky k předloženému návrhu rozpočtu, a to ve lhůtě jeho zveřejnění nebo ústně na zasedání zastupitelstva obce,, na kterém bude návrh rozpočtu a schvalován.